KESIMPULAN PENGERTIAN KONSEP IMAN - Islam Is Great

Islam Information

Sabtu, 14 April 2018

KESIMPULAN PENGERTIAN KONSEP IMAN

KESIMPULAN PENGERTIAN KONSEP IMAN
*BICARA TASAWWUF*

BISMILLAH...

*KESIMPULAN PENGERTIAN KONSEP IMAN*.

(Mari ketahui dan sempurnakan iman kita).

Menurut guruku,
para teolog muslim dalam membicarakan konsep iman ada empat syarat:

1. Mengetahui dengan akal (Makrifah bi al-aql).

2. Amal...(perbuatan kepatuhan kepada perintah agama (Allah) atau perbuatan baik/kebajikan).

3.Pengakuan (membenarkan) secara lisan.

4.Membenarkan dengan hati (tashdiq) termasuk di dalamnya mengetahui dengan hati (makrifah bi al-qalb).

Bagi golongan Khawarij...ditambah satu lagi, iaitu selain kepatuhan kepada perbuatan yg digolong sebagai riligius (agama) termasuk juga di dalamnya masalah "kekuasaan atau pun pemerintahan" adalah juga merupakan satu bahagian daripada keimanan...(al-ramal juzrun al-iman).

Maka barang siapa yang menyatakan dirinya telah beriman kepada Allah dan bahawa Muhammad s.a.w. Rasul-Nya, tetapi tidak melaksanakan kewajipan agama, dia dianggap telah melakukan perbuatan dosa.

SEBALIKNYA...bagi aliran fahaman golongan  Khawarij pula ia dipandang telah menjadi kafir.

Wallahu 'alam.

والله أعلم بالصواب
 بَارَكَ اللهُ فِيكُمْ

Tiada ulasan: