Maksud SubhanAllahi wa bihamdih ,SubhanAllahil-`Azim - Islam Is Great

Islam Information

Ahad, 2 April 2017

Maksud SubhanAllahi wa bihamdih ,SubhanAllahil-`Azim


Maksud/Terjemahan :
-SubhanAllahi wa bihamdih = Maha Suci ALLAH dan Segala Pujian BagiNYA
-SubhanAllahil-`Azim = Maha Suci ALLAH Yang Maha Agung
*Rasulullah Saw bersabda : “Sesungguhnya sebaik-baik ucapan kepada Allah SWT adalah kalimat subhanallah wa bihamdihi.” (HR Muslim dan Tirmidzi).
*Rasulullah Saw bersabda : “Barangsiapa mengucapkan subhanallah wabihamdihi seratus kali dalam sehari, ia akan diampuni segala dosanya sekalipun dosanya itu sebanyak buih di laut.” (HR Muslim dan Tirmidzi)
* Diriwayatkan dari Abi Dzar. Rasulullah pernah ditanya, “Perkataan apa yang paling utama?” Beliau menjawab, “Yang dipilih oleh Allah bagi para malaikat dan hamba-hamba-Nya, yaitu subhanallah wabihamdihi (Mahasuci Allah dengan segala puji bagi-Nya).” (HR Muslim).
Ambillah peluang setiap masa yang terluang untuk kita mengingati ALLAH. Di dalam hadith di atas, Nabi S.A.W. telah menyatakan akan kelebihan kalimah zikir ‘SubhanAllahi wa bihamdih, SubhanAllahil-`Azim’ yang tidak sepatutnya kita abaikan.
-> Siapa yg mengajak kebaikan maka baginya pahala seperti pahala orang yg mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun.(HR. Muslim) <- p="">
~Sebarkan Untuk Manfaat Bersama~

Zikir dengan menggunakan lafal “Subhanallahi Wa Bihamdihi Subhanallahil Adzim”, merupakan salah satu kalimat yang banyak dianjurkan dalam hadist – hadist Nabi Muhammad SAW, antara lain sebagai berikut:

Rasulullah Saw bersabda:
Dua kalimat yang ringan diucapkan lidah, berat dalam timbangan, dan disukai (oleh) Allah Yang Maha Pengasih, yaitu kalimat “Subhanallah Wa Bihamdihi Subhanallahil’Adzim”. (HR Bukhari 7/168 dan Muslim 4/2072).
Rasulullah bersabda:
Sesungguhnya sebaik-baik ucapan kepada Allah Subhanahu wata’allah adalah kalimat subhanallah wa bihamdihi”.(HR Muslim dan Tirmidzi)
Diriwayatkan dari Abi Dzar. Rasulullah pernah ditanya,”Perkataan apa yang paling utama?”
Beliau menjawab, “yang dipilih Allah dan dipilih bagi malaikat dan hamba-hamba-Nya, yaitu subhanallah wa bihamdihi Artinya :
“Maha Suci Allah dengan segala puji bagi-Nya” (HR Muslim)
Rasulullah bersabda :
“Barang siapa mengucapkan subhanallah wa bihamdihi seratus kali dalam sehari, ia akan diampuni segala dosanya sekalipun dosanya itu sebanyak buih di laut”.(HR Muslim dan Tirmidzi)
Ibnu Umar ra meriwayatkan bahwa suatu ketika Rasulullah Saw berkata kepada sahabatnya:
“Ucapkanlah subhanallah wa bihamdihi sebanyak seratus kali. Barang siapa mengucapkan satu kali maka tertulis baginya sepuluh kebaikan, barangsiapa mengucapkannya sepuluh kali maka tertulis baginya seratus kebaikan, barangsiapa mengucapkannya seratus kali maka tertulis baginya seribu kebaikan. Barangsiapa menambahnya maka Allah pun akan menambahnya, dan barangsiapa memohon ampun, niscaya Allah akan mengampuninya.”
Dalam kitab “Syarhul Washiyah” diterangkan sebuah hadist mengenai keutamaan dzikir subhanallah wa bihamdihi. Bahwa kalimat subhanallah wa bihamdihi adalah kalimat yang paling dicintai Allah SWT dan merupakan kalimat yang utama dari kalimat-kalimat lainnya.
Barang siapa mengucapkannya maka akan tertulis baginya kebaikan yang banyak dan Allah akan menghapus dosa orang yang mengucapkannya walau dosa orang tersebut lebih banyak dari buih yang ada di lautan.
Dalam musnad lmam Ahmad diceritakan bahwa menjelang ajal Rasulullah Saw. Beliau memanggil putrinya dan berkata; “Aku perintahkan engkau agar selalu mengucapkan subhanallah wa bihamdihi, karena kalimat tersebut merupakan doa seluruh makluk dan dengan kalimat itulah semua makluk mendapatkan limpahan rezeki.”
Abu Dzar berkata; “Aku bertanya kepada Rasulullah Saw amal apakah yang paling dicintai Allah SWT.
Beliau menjawab, “Yang telah dipilih Allah untuk para Malaikat-Nya yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim.”
Diriwayatkan dalam “Shahih Bukhari : “bahwa suatu ketika datang lelaki mengeluhkan keadaannya kepada Rasulullah la berkata, “Dunia ini telah berpaling dariku dan apa yang telah kuperoleh dari tanganku sangatlah sedikit”. Rasulullah bertanya padanya “Apakah engkau tidak pernah membaca doa para Malaikat dan tasbihnya seluruh makluk yang dengan itu mereka mendapat limpahan rezeki?”.
Lelaki itu bertanya, “Doa apa itu wahai Rasulullah?”
Rasullullah menjawab : “subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim”, dan beristighfarlah kepada Allah Subhanhuwata’alla sebanyak seratus kali diantara waktu terbitnya fajar hingga menjelang waktu shalatmu, dengan itu dunia akan tunduk dan mendatangimu, dan Allah menciptakan dari setiap kalimat tersebut Malaikat yang selalu bertasbih kepada Allah hingga hari kiamat dan untukmu pahalanya.”
Dalam hadist riwayat lmam Muslim :
“Dzikir dengan ucapan lafal “subhanallahi wa bihamdihi ‘adada khalqihi, wa ridhaka nafsihi, wa ziinata’Arsyihi, wa midada kalimatihi”
Artinya ;
“Maha Suci Allah dan segala puji bagiNya sebanyak bilangan makhlukNya , dan sebesar ridha dariNya, dan seberat ‘Arasy-Nya, dan sebanyak hitungan kalimatNya).”(HR Riwayat Muslim)
Menjadi tanaman di surga.
“Barang siapa yang mengucapkan Subhanallah Wabihamdihi , maka baginya disiapkan tanaman pohon kurma di surga“.(HR. Ibnu Hibban)
Menghilangkan Ketakutan.
“Barang siapa yang malam-malamnya digelisahkan oleh pikiran, barang siapa yang pelit untuk berinfak dan takut diserang musuh, maka banyak-banyaklah membaca Subhanallah Wabihamdihi, karena kalimat itu lebih dicintai Allah daripada menginfakkan segunung emas dan perak di jalan Allah“. (HR. Thabrani)