Tanda kebahagiaan hidup seorang mukmin - Islam Is Great

Islam Information

Khamis, 18 Januari 2018

Tanda kebahagiaan hidup seorang mukmin

Tanda kebahagiaan hidup seorang mukmin

Tanda kebahagiaan hidup seorang mukmin:

1. setiap ilmunya bertambah, bertambah tawadhu' dan kasih sayangnya.

2. setiap amalnya bertambah, bertambah pula rasa takut dan berhati-hatinya.

3. setiap kali umurnya bertambah, bertambah kuranglah ketamakan dan kerakusannya.

4. setiap hartanya bertambah, bertambah kedermawanan dan pengorbanannya.

5. setiap kali kedudukannya bertambah, bertambah pula kedekatannya kepada sesama manusia, memenuhi keperluan mereka dan rendah hati terhadap manusia.
(Al-Fawaid, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah)

(Dipetik daripada facebook Jafri Abu Bakar Mahmoodi)

Tiada ulasan: